Hur gjorde jag bubblorna i negativt-måleriövningen?


Jag har fått väldigt många frågor på mailen om grundövningen i negativt måleri (den med bubblorna).  Frågorna rör främst hur jag får de tunna linjerna runt bubblorna, men även några som inte riktigt förstått hur lagren byggs upp. Jag tänkte därför börja mitt bloggande igen (efter ett ganska långt uppehåll) med att försöka besvara dessa frågor.

Först till frågan hur jag fått kanterna runt bubblorna: jo, genom att använda flödig färg som kantbiter!

Här under kan en se hur några färgklickar förändras när de torkar. Märk att det är ganska mycket vatten, nästan en pöl, i varje bubbla. (Här visas de som positiva istället för negativa, bara för enkelhetens skull, i övningen målade jag ju liksom runt bubblorna. Kanteffekten blir densamma!) Från vänster är Winsor violet, Preussean blue, Winsor orange, och sist French ultramarin som INTE är en kantbitare för att visa skillnaden. Märk att i bild två är färgerna betydligt ljusare och en liten tunn linje har bildats i kanten när de (vänstra tre) torkat. Denna effekt kallas för att färgerna kantbiter och kan ibland vara något som snarare stör måleriet, men som även kan utnyttjas för att skapa just tunna linjer utan att behöva rita runt objekt. Jag tar även upp detta med ett exempel i inlägget om färgegenskaper.Vad gäller själva tekniken att bygga upp en bild i lager med negativt måleri har jag försökt illustrera detta nedan mycket enkelt, med en markering ovanför vilken färg som målas i det lagret. Jag visar alltså (ungefär) samma bild fyra gånger i fyra olika stadier. Varje färg målas bara en gång, det som ska vara rosa hålls sedan utsparat genom de nästkommande lagrens, det som skall vara orange behålls orange osv. Viktigt att tänka på är att det inte går att få en helt klar färg i de senare lagren om olika färger används. Se exempelvis att den lila som målas i steg tre upplevs som mycket mer dämpad än färgen som målats (pluppen över). Detta beror på att de rosa och orange lagren lyser igenom och det blir en färgblandningseffekt. Detta kan upplevas som ett problem, men är just det en försöker utnyttja med negativt måleri: att bilden ska hänga ihop genom att färgerna lyser genom varandra. I övningen jag gjorde tidigare är inte varje lager helt jämnt - målas ett lager med en blandad färg kan en ju förstås planera för senare lager genom att inte lägga just gult eller orange där en vet att det exempelvis skall vara lila över senare.


Kommentarer